Toelichting

Wie een plan van enige omvang wil bouwen of verbouwen krijgt in veel gevallen te maken met welstand. De welstandsnota geeft aan welke welstandscriteria de gemeente hanteert om te beoordelen of een bouwwerk wat betreft het uiterlijk voldoende past in zijn omgeving.

In het menu aan de rechterzijde kunt u met behulp van het adres of postcode opzoeken welke criteria van toepassing zijn. Op de interactieve kaart kunt u inzoomen tot straatniveau en met een enkele muisklik voor die locatie de criteria opvragen.

Niet in alle gevallen is een welstandsbeoordeling nodig. Bij vergunningsvrije bouwwerken hoeft u niets aan te vragen of in te dienen bij de gemeente. Deze bouwwerken worden niet vooraf beoordeeld. Wel is er welstandstoezicht achteraf om excessen (ernstige strijdigheid met redelijke eisen van welstand) tegen te gaan. Een handig hulpmiddel om te kijken of er sprake is van vergunningvrij bouwen is de vergunningencheck

Meer informatie over het welstandsbeleid is te vinden in de vastgestelde welstandsnota die u hier kunt downloaden.

  • Laatste update: 28-3-2013